ulfet

  1. 5

    ülfet etmek nedir ?

    tanışmak, görüşüp konuşmak, sohbet etmek
  2. 5

    ülfet nedir ?

    Alışma, kaynaşma Tanışma, görüşme Dostluk, ahbaplık