ulestirmek

  1. 5

    üleştirmek nedir ?

    Pay ederek dağıtmak, bölüştürmek Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
Üst