ulestirim

  1. 5

    üleştirim nedir ?

    Üleştirme Toplumsal ürünün ticarî etkinlikler aracılığıyla tüketicilere dağıtılması
Üst