ulestirilmek

  1. 5

    üleştirilmek nedir ?

    Pay edilmek, üleşilmek
Üst