ulemalik

  1. 5

    ulemalık taslamak nedir ?

    bilgiçlik etmek
  2. 5

    ulemalık nedir ?

    Bilginlik, âlimlik
Üst