ulastirma

  1. 5

    ulaştırma nedir ?

    Ulaştırmak işi insanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalât Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf
Üst