ulamak

  1. 5

    ulamak nedir ?

    Eklemek, katmak, ilâve etmek
Üst