ulama

  1. 5

    ulama nedir ?

    Ulamak işi Ulanan parça, ek, katkı, ilâve Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi: Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda gibi Ulanmış
Üst