ugunmak

  1. 5

    uğunmak nedir ?

    Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak, soluğu tıkanmak, ağlaya ağlaya bayılmak
Üst