ufurukcu

  1. 5

    üfürükçü nedir ?

    Okuyup üfleyerek hastalıkları savdığını ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandıran düzenbaz kimse
Üst