uflec

  1. 5

    üfleç nedir ?

    Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç Lâboratuvarlarda yüksek ısı elde edilen araç, hamlaç
Üst