ufalmak

  1. 5

    ufalmak nedir ?

    Büyükken daha ufak duruma gelmek, küçülmek Büzülmek, küçülmek
Üst