ufacik

  1. 5

    ufacık tefecik nedir ?

    Kısa boylu ve zayıf, küçük yapılı, çelimsiz
  2. 5

    ufacık nedir ?

    Çok ufak, küçücük