uclesmek

  1. 5

    üçleşmek nedir ?

    Üçe çıkmak, bir veya iki iken üç olmak
Üst