uclemek

  1. 5

    üçlemek nedir ?

    Üçe çıkarmak Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek Tarlayı üç kez sürmek
Üst