ucleme

  1. 5

    üçleme nedir ?

    Üçlemek işi Üçe bükülmüş, üç kat Bentleri üçer dizeli olan türkü Bir yazarın, konu ve fikrî yapı olarak birbirini izleyen üç eseri, triloji Katoliklerde, Tanrı, isa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, teslis
Üst