uckâgida

  1. 5

    üçkâğıda bağlamak (veya getirmek) nedir ?

    karşısındakini şaşırtarak aldatmak
Üst