ucer

  1. 5

    üçer beşer nedir ?

    Yaklaşık üçü, beşi bir arada olarak
  2. 5

    üçer nedir ?

    Üç sayısının üleştirme biçimi, her birine üç, her defasında üçü bir arada olan
Üst