tiyatrosu

 1. O

  Palto - Gogol / Radyo Tiyatrosu

  http://www.youtube.com/watch?v=2OCTvSLkeLE
 2. 5

  tulûat tiyatrosu nedir ?

  Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
 3. 5

  kukla tiyatrosu nedir ?

  Kukla oyununun yapıldığı tiyatro
 4. 5

  kabare tiyatrosu nedir ?

  Daha çok güncel konuları iğneleyici, yerici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro
 5. 5

  gölge tiyatrosu nedir ?

  Saydam bir perde üzerinde, arkadan kuvvetli bir ışıkla aydınlatılan oyuncuların gölgeleriyle yaptıkları gösteri
 6. 5

  çadır tiyatrosu nedir ?

  Oyunlarını ve diğer gösterilerini çok büyük bir çadır içinde halka sunan gezici tiyatro veya gösteri grubu
 7. 5

  açık hava tiyatrosu nedir ?

  Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı tiyatro
 8. 5

  Açık hava tiyatrosu Nedir?

  açık hava tiyatrosu : 1 ) Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı tiyatro
 9. C

  Halk Tiyatrosu

  Halk tiyatrosu kavramı ülkemizde üzerinde çok tartışılmış olan kavramlardan biridir. Bu tartışmalarda ortaya konan düşünceler pek çok bakımdan farklı olmalarına rağmen, aralarında bazı ortak noktalar bulunduğu da gözlenmektedir. Bu tartışmalarda öncelikle üzerinde durulan konu, halk...
 10. mavimor

  Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu

  Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu Cumhuriyetin ilânından günümüze kadar geçen döneme Cumhuriyet dönemi tiyatrosu diyoruz. Bu dönemde, Türk tiyatrosu, oyuncusunu, yazarını yetiştirir. Ankara'da da Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla tiyatro, Anadolu'ya da açılır. Ancak günümüzde de bu açılımın...
 11. mavimor

  Millî Edebiyat Dönemi Tiyatrosu

  Millî Edebiyat Dönemi Tiyatrosu Bu dönemde özel tiyatroların yanında Darülbedâyi'nin kuruluşu (1914), tiyatronun gelişmesi açısından önemli bir aşamadır. Darülbedâyi (Güzel Sanatlar Okulu); sanatçı yetiştirecek, tiyatro eğitimi verecek, tiyatroyu okullaştıracak bir kurumdur. Bu kurumun başına...
 12. mavimor

  Meşrutiyet Dönemi Tiyatrosu

  Meşrutiyet Dönemi Tiyatrosu 1860 yılında İbrahim Şinasi, Tercümân-ı Ahvâl gazetesinde "Devlete asker veren, vergi veren, devlet buyruklarını yerine getiren millet, devletin iyi mi, kötü mü yönetildiği hakkında düşündüklerini söyleme hakkına sahiptir." düşüncesini ileri sürer. Şinasi'nin bu...
 13. mavimor

  Modern Türk Tiyatrosu , Tanzimat Dönemi Tiyatrosu

  Modern Türk Tiyatrosu , Tanzimat Dönemi Tiyatrosu Bizde Karagöz, orta oyunu, meddah gibi geleneksel oyunlar dışında, Batılı anlamda tiyatro eserlerinin yazımı Tanzimat'ın ilânından sonra başlar. Bununla birlikte, Tanzimat öncesinde de İstanbul'da bir tiyatro yaşamı vardır. III. Selim döneminde...
 14. mavimor

  Geleneksel Türk Tiyatrosu

  Geleneksel Türk Tiyatrosu Zamanımızdan yaklaşık dört bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının bulunduğunu biliyoruz. Türklerin sığır, yuğ, şölen adları verilen törenlerindeki gösteriler, geleneksel Türk tiyatrosunun ilk örnekleri sayılabilir. Bu törenlerin yönetmen ve oyuncuları şaman...