tefsirmeal

  1. C

    Tefsir-meal çatışması

    Dincilerin sürekli olarak Kur'an'ı herkes anlayamaz bilen birinden okumak gerekir ,şeklindeki savunması hakkında düşünceniz nedir ?