tanricalar

  1. Düş

    Türk mitolojisinde tanrılar ve tanrıçalar.

    Kara Han Altay Türklerine göre gökyüzündeki tanrıların en büyüğü Kara Han’dır. Kara Han gökyüzünün 17. katında oturur. Bütün Tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. Eliade’ya göre Kara Han dünyanın yaradılışı ve sonu gibi konularda daima ön plandadır .Kara-Han yeryüzünü...