sosyolojik

  1. R

    DÜnya Genelindeki Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili

    Toplumların dinamizm kaynaklarının başlıca gücünü oluşturan genç kesim (16-25 yaş ) her ükede farkılalmakla beraber genel olarak iş aramaya odaklı işe girmeye elverişli veya işte çalışmaya yeni başlamış bir kesimi oluşturuyor. Herhangi bir işte çalışmanın koşullarından birisi belli bir öğretim...
  2. fides

    Sosyolojik Kavramlar

    SOSYOLOJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR SOSYOLOJİ: Kelime anlamı toplumbilimidir. Latince toplum anlamına gelen Socius ile Yunanca bilgi demek olan Logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur.Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız sosyoloğu Auguste Comte (1798 - 1857)'dur.Bilim olarak Sosyoloji...
Üst