× Merhaba Efelsefe Web Sitesinin Felsefe.net ile hiç bir bağının bulunmadığını söylemek isteriz.

sokmak

 1. 5

  zarara sokmak nedir ?

  bk. zarar vermek
 2. 5

  zahmete sokmak nedir ?

  birine yorgunluk vermek veya masraf ettirmek
 3. 5

  yılan gibi sokmak nedir ?

  bir kimseye sinsice kötülük etmek
 4. 5

  tekere çomak sokmak (veya taş koymak) nedir ?

  birinin yolunda giden işini aksatan, engelleyen davranışta bulunmak
 5. 5

  şekle sokmak (veya koymak) nedir ?

  uygun bir biçime girmesini sağlamak herhangi bir biçimde sonuca ulaştırmak
 6. 5

  sokmak nedir ?

  içine veya arasına girmesini sağlamak Bir yere girmesini sağlamak, içeri almak Batırmak, saplamak (bıçak, çakı, iğne vb. için) (böcek, zehirli hayvan için) iğnesini batırmak veya ısırmak; zehirlemek Yasak bir malı gizlice getirmek veya götürmek Belli etmeden...
 7. 5

  nifak sokmak nedir ?

  ara açmak, anlaşmazlık çıkarmak
 8. 5

  kundak sokmak (veya koymak) nedir ?

  yangın çıkarmak için bir yere tutuşmuş yağlı bez parçası koymak ara bozacak bir söz söylemek veya böyle bir davranışta bulunmak
 9. 5

  kulağına koymak (veya sokmak) nedir ?

  bir duruma veya söze hazırlamak için önceden kısaca anlatmak; düşünce aşılamak, telkin etmek
 10. 5

  kafasını sokmak nedir ?

  barınabilecek bir yere yerleşmek, başını sokmak
 11. 5

  itin götüne (veya kıçına) sokmak nedir ?

  rezil etmek
 12. 5

  işkenceye sokmak nedir ?

  maddî veya manevî sıkıntı vermek, zora sokmak
 13. 5

  iki ayağını bir pabuca sokmak nedir ?

  birini bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak
 14. 5

  günaha sokmak nedir ?

  günah işlemesine yol açmak
 15. 5

  gözüne sokmak nedir ?

  bir kimsenin görmediği veya bulamadığı bir şeyi, ona sert bir tavırla göstermek
 16. 5

  fitne sokmak nedir ?

  ara bozmak, (insanları) birbirine katmak
 17. 5

  fit vermek (veya fit sokmak) nedir ?

  birini başkasına karşı kışkırtmak, arayı açmak; kuşku uyandırmak
 18. 5

  felfelek sokmak nedir ?

  birini kuşkuya düşürmek
 19. 5

  düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak) nedir ?

  düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak akort etmek
 20. 5

  diliyle sokmak nedir ?

  bir kimseye ağır ve kırıcı sözler söylemek
Üst