sizlamak

 1. 5

  yüreğinin başı sızlamak nedir ?

  yüreği sızlamak
 2. 5

  yüreği sızlamak nedir ?

  çok acımak, çok üzülmek
 3. 5

  sızlamak nedir ?

  Sızısı ortaya çıkmak, sızısı olmak Sızlanmak
 4. 5

  kemikleri sızlamak nedir ?

  (ölü) huzursuz. rahatsız olmak
 5. 5

  kalbi sızlamak nedir ?

  üzüntü duymak, acımak, yüreği sızlamak
 6. 5

  içi sızlamak nedir ?

  bir şey veya kişi için çok üzülmek
 7. 5

  ciğeri (veya yüreği) sızlamak nedir ?

  çok acımak, derin bir acıma duygusuyla üzülmek
 8. 5

  burnunun direği sızlamak nedir ?

  (maddî veya manevî) çok acı duymak, çok üzülmek