sikila

  1. 5

    utana sıkıla nedir ?

    Çok utanıp sıkılarak, utanıp sıkılmış, bir biçimde
Üst