sanatsal

  1. 5

    sanatsal nedir ?

    Sanata ilişkin, sanatla ilgili
  2. N

    Sanatsal estetik ile estetiğin siyasallaştırılması üzerine (1)

    Sanatsal estetik ile estetiğin siyasallaştırılması üzerine (1) Sanat alanında son 25 yıldır rüzgarı estirilen “post” önekli tüm eski-'yeni' ekollerin ortak özelliklerinden biri de, alımlayıcısına sunulan hemen tüm ürünlerin yaratıcısı tarafından estetik yanına verilen önemin ağırlığına...