psikoz

  1. 5

    psikoz nedir ?

    Türlü sebeplerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yıkan ruhî bozukluklar; akıl hastalıklarının genel adı Toplumsal bir sarsıntıya bağlı olarak doğan ruh durumu
  2. fides

    Şizofreni ve Psikoz

    ŞİZOFRENİ ve PSİKOZ Kısaca kişinin gerçeklikle alakasını koparan akıl hastalıklarının genel adıdır. Psikozlar en basitinden birkaçgün süren kısa psikozlar ve bazen bir ömür boyu devam edebilen şizofreni yelpazesinde çok fazla sayıda hastalık ihtiva eder. Hayatımızın en büyük nimetlerinden biri...
Üst