psikopatiyalar

  1. fides

    Psikopatiyalar (Kişilik Bozuklukları)

    PSİKOPATİYALAR (KİŞİLİK BOZUKLUKLARI) Psikopatiya Yunan sözü olup "psiche-beynin özel fonksiyonu; aklî, hissî, mânevî, idrak v.s. kabiliyetlerinin bütün tiplerini kapsayan anlayış, "patos" ise bozukluk (hastalık), ızdırap çekmek demektir. Psikopati denildiğinde kişiliğin anomalisi veya...
Üst