picasso

  1. mavimor

    Pablo Picasso 'ya ait özlü sözler

    "Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, 'eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin.' Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım." -Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. Pablo Picasso