okulu

 1. evrensel-insan

  Ankara'da İslam Okulu ve IŞİD karnesi

  IŞİD üyelerinin Facebook’tan paylaştığı fotoğraflar, Ankara’nın Hacıbayram Mahallesi’nde IŞİD’in kullandığı barakadaki faaliyetleri, gözler önüne serdi. Son terör operasyonlarında gözaltına alınan tüm isimlerin serbest bırakılması ve asıl sorumluların operasyonlardan önce kaçtığı iddiasıyla...
 2. phi

  Milet Okulu

  Milet Okulu, felsefe tarihinde hem felsefenin başlangıç evresini oluşturur, hem de doğa felsefesi olarak adlandırılan felsefi eğilimin öncüsüdür. M. Ö. 600'lerde ortaya çıkmış ilk sistemli düşünme ve varoluşu temellendirme çabalarını ortaya koymuştur. Daha sonra Sokrates, Platon, Aristoteles...
 3. M

  Akıl Okulu

  Bir gün ülkenin küçük kasabalarından olan Yitan’da şöyle bir haber yayılmış: - Güzel başkentimizde bir Akıl Okulu varmış. Her kim o okula giderse orada akıl öğretiliyormuş. Herkes bu haberi şaşkınlıkla birbirine anlatıyormuş. Kasabanın en zenginlerinden olan bir adam da bu haberi duyunca...
 4. 5

  şoför okulu nedir ?

  Sürücü belgesi almak isteyen adaylara özel eğitim veren kuruluş
 5. 5

  sanat okulu nedir ?

  Ağırlıklı olarak sanat dallarında eğitim veren okul
 6. 5

  okulu asmak (veya kırmak) nedir ?

  okuldan kaçmak, derslere girmemek
 7. 5

  hayat okulu nedir ?

  Yaşanılan çevre ve zamanda karşılaşılan olayların tümü
 8. 5

  harp okulu nedir ?

  Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
 9. 5

  halk okulu nedir ?

  Halk için gerekli olan bilgilerin verildiği okul
 10. E

  Felsefe yaz okulu Agustos 2011

  15- 21 agustos tarihleri arasında Bozburun- Armutlu da (tarihi deniz fenerinde) felsefe yaz okulu düzenlenecektir. Konuşmacı: levent safalı ( özgür üniversitenin felsefe hocalarından) Konular: 1- Düşünme yöntemi ve fallacyler ( sabah 10 -12 arası) 2-Eflatun'un Devlet...
 11. F

  Kynere (Kirene) Okulu Nedir?

  Kirene (Kyrene) okulu, Kireneli Aristippos tarafından kurulmuş olan bir Sokratesçi okuldur. Kinizmin reddiyeci ve katı ahlaki tutumlarına karşı yumuşak, rahat ve keyifli bir yaşam anlayışının savunucuları olmuşlardır. Aristippos'da Sokrates'in öğrencilerinden biridir ve doğru yaşamak nedir...
 12. mavimor

  Stoa Okulu ve Epikürcüler

  STOA OKULU ve EPİKÜRCÜLER Bu dönemdeki "felsefe okulları"na gelince; Eflâtun'un Akademi'si ile Peripatos okullarına, M.Ö. yaklaşık 300 yıllarında, iki okul daha katılmıştır: Stoa ve Epikür okulları. Stoa okulu, duvarları resimlerle süslü sütunların oluşturduğu bir yerde kurulduğu için, "Sütunlu...
 13. mavimor

  Stoa Okulu

  STOA OKULU Günümüze Stoacılardan çok az eser kalmıştır. Sokrat öncesi filozofların eserlerinde olduğu, gibi, bunların eserlerinden de bazı sayfalar günümüze kadar korunabilmiştir. Bu belgelere dayanarak Stoa felsefesiyle ilgili oldukça açık bir yargıya ulaşabiliyoruz. Aristo'dan sonraki...
 14. mavimor

  Orta Stoa Okulu

  Orta Stoa Okulu Stoa okulu; Eski, Orta ve Son Stoa olarak üçe ayrılır. Orta Stoa okulunun başında o dönemin en dikkat çekici ismi olan Panaitios bulunur. Panaitios'un önemi, onun, dönemindeki filozoflar ile Roma arasında çok sıkı ilişkiler kurmasıdır. Nitekim Panaitios'un Roma'da yetiştirdiği...
 15. mavimor

  Kyrene Okulu

  KYRENE OKULU Sokrat'ın ölümünden sonra öğrencileri Megara'ya gittiler. Burada kurulan Medara Okulu ile ilgili yeterli bilgilerimiz yok. Sokratçıların kurdukları felsefe okulları içinde bir de Kuzey Afrika'daki Kyrene kentinde yerli bir filozof olan Aristippos'un kurduğu Kyrene Okulu vardır.
 16. mavimor

  Kynikler Okulu

  KYNİKLER (KELBİLER) OKULU Sokrat'ın ölümünün hemen ardından öğrencileri bazı okullara ayrıldılar. Bu okullardan birisi olan Kuzey Afrika'daki Kyrene kentinde Aristoppos'un kurduğu Kyrene okuluna kısaca değinmekle yetinmiştik. Bu okulun yanında bir de yine Sokratçı olan Atina'daki Antisthenes'in...
 17. mavimor

  Frankfurt Okulu

  FRANKFURT OKULU Frankfurt Okulu, Almanya'da birkaç düşünür tarafından kurulmuş ve ismini Frankfurt Üniversitesi'nde kurulan "Toplumsal Araştırma Merkezi"nden almıştır. Okulun içindeki isimlerin hepsi Yahudi orta sınıfına ait varlıklı ailelerin çocuklarıdır. Adorno ve Horkheimer araştırma...
Üst