nasihat

  1. 5

    nasihat etmek (vermek veya nasihatte bulunmak) nedir ?

  2. 5

    nasihat nedir ?

  3. mavimor

    Nasihat

Üst