mantikci

  1. 5

    mantıkçı nedir ?

    Mantık bilimiyle uğraşan (kimse) Kesin ve sağlam bir yönteme göre akıl yürüten (kimse) Mantık derslerini veren öğretmen
  2. mavimor

    Mantıkçı pozitivizm

    MANTIKÇI POZİTİVİZM Mantıkçı pozitivizm (ya da mantıkçı ampirizm) akımının kökeni, 1920'lerde Viyana'da seminerler düzenleyen bir grup bilim adamı ve filozofun çalışmalarına dayanır. Bunlar arasında, bu seminerlerin yöneticisi olan Moritz Schlick (1882-1936) , pozitivistlerin en büyüğü...
Üst