machiavelli

  1. mavimor

    Machiavelli 'ye ait özlü sözler

    "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."
  2. mavimor

    Machiavelli

    MACHİAVELLİ 1469-1527 yılları arasında yaşamıştır.Floransalı dır. Machiavelli, siyasi yazar olarak tarih sahnesine çıkmış ancak görüşleriyle hukuksal düzeni etkilemiştir. Makyavel Hıristiyan ortaçağ düşüncesine karşı çıkmıştır. Machiavelli Rönesans düşünürüdür. Siyasilere propagandayı ve...
Üst