ludwig

 1. A

  Ludwig Wittigenstein

  Hayatı ve Eserleri; Asıl adı Ludwig Josef Johann Wittgenstein olan Avusturya asıllı filozof, 26 Nisan 1889’da Viyana’da dünyaya gelmiştir. Wittgenstein, çok önceleri asimile olmuş, Avusturyalı Yahudi fabrikatör Karl Wittgenstein ve onun eşi Leopaldine’nin sekiz çocuğundan en küçüğüdür. Karl...
 2. F

  Ludwig Wittgenstein - Tractatus (Alıntılar)

  Tractatus 1-Dünya, olduğu gibi olan herşeydir. 2-Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil. 3-Dünya olgular yoluyla belirlenir, ve şu yolla ki, bu, bütün olgulardır. 4-Çünkü, olguların toplamı, neyin olduğu gibi olduğunu,aynı zamanda da bütün nelerin olduğu gibi olmadığını belirler...
 3. F

  Ludwig Wittgenstein'a ait özlü sözler

  1.Dünya olup biten her şeydir. (Die Welt ist alles, was der Fall ist.) 2.Olup biten, olgu olan, olayların durumunun varlığıdır. (Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.) 3.Olguların mantıksal resmi düşüncedir. (Das logische Bild der Tatsache ist der Gedanke.) 4.Bir...
 4. F

  Ludwig Wittgenstein

  Ludwig Josef Johann Wittgenstein, (d. 26 Nisan 1889 – ö. 29 Nisan 1951). Avusturya doğumlu filozof, matematikçi. Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla modern felsefeye önemli katkılarda bulunmuştur. 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır. Ölümünden sonra...
 5. mavimor

  Ludwig Andreas Feuerbach 'a ait özlü sözler

  Dogma, apaçık ki, düşünme yasağından başka bir şey değildir. Ne kadar çok iyi kitapla tanışırsan, birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır. Hiç birşey olmamak ve hiç birşeyi sevmemek, aynı şeylerdir. İnsan dinin başlangıcı, insan dinin ortası ve insan dinin sonudur...
 6. E

  Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno

  Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno Frankfurt Okulu'nun ve Eleştirel teori'nin öncülerindendir. Yoğun teorik birikimi ve yaratıcılığı ile okulun önde gelen isimleri arasinda yer almış, her zaman ''düşüncenin eleştirelliğinin'' katıksız bir savunucusu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Felsefe...
 7. K

  Ernst Ludwig Kirchner

  Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) Alman resim, heykel ve grafik sanatçısı. Ekspresyonist sanatçıların 1905’te Dresden’de kurduğu Die Brücke (Köprü) adlı grubun baskın bir figürüdür. Kirchner, ilkel sanattan etkilenmiştir. Aynı zamanda Fauve'lardan etkilenmiş ve onların şiddetli duyguları...
 8. mavimor

  Ludwig Wittgenstein

  Ludwig Wittgenstein: Wittgenstein birinci dönemin temel eseri olan Tractatus ’ta, dilin fonksiyonunu nasıl gerçekleştirdiğini ve dilin sınırlarını ortaya koyacak bir teori geliştirmeyi amaçlamıştır. Dil düşünceyi ifade ettiği için, onun üstlendiği bu görev, aynı zamanda düşüncenin sınırlarına...
 9. mavimor

  Friedrich Ludwig Gottlob Frege

  Friedrich Ludwig Gottlob Frege Friedrich Ludwig Gottlob Frege (8 Kasım 1848 - 26 Temmuz 1925) Modern Matematiksel Mantık'ın ve Analitik Felsefenin kurucusu sayılan Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof. Frege'nin Hayatı Wismar'da doğdu. 1869'da Jena Üniversitesi'nde öğrenime başladı ve iki...
Üst