kutsala

  1. ls2

    Kutsala duyulan korku

    Varoluşun akılalmazlığı kaygı yaratır. kendinden çok büyük ve acımasız bir döngünün içinde kendi varlığının farkına varan insan birilerine inanmak güvenmek ister. o biri Tanrıdır. İnsan kendi düşüncelerine de güvenmek ister ancak düşünceler insanın böyle bir evren içinde ayakta kalabilmesi...