kurtarilmak

  1. 5

    kurtarılmak nedir ?

    Kurtarmak işi yapılmak veya kurtarmak işine konu olmak
Üst