kursun

 1. 5

  yaralı kuşa kurşun sıkılmaz nedir ?

  birinin düşkünlüğünden yararlanarak ondan öç almak doğru değildir
 2. 5

  şeytan kulağına kurşun nedir ?

  aksama ihtimali bulunan durum veya işler düzenli gittiğinde "nazar değmesin" anlamında söylenir
 3. 5

  meteliğe kurşun atmak nedir ?

  hiç parası kalmamak
 4. 5

  kurşun rengi nedir ?

  Kurşunun rengi, koyu kül rengi Bu renkte olan
 5. 5

  kurşun otu nedir ?

  bk. diş otu
 6. 5

  kurşun kalem nedir ?

  Dışı tahta, içi grafitli kalem
 7. 5

  kurşun grisi nedir ?

  Koyu gri renk
 8. 5

  kurşun erimi nedir ?

  Merminin en çok ulaşabildiği uzaklık
 9. 5

  kurşun yemek nedir ?

  vurulmak
 10. 5

  kurşun yağmuruna tutmak nedir ?

  çok sayıda ve sürekli kurşun atmak
 11. 5

  kurşun yağdırmak nedir ?

  çok sayıda kurşun atmak
 12. 5

  kurşun tutmak nedir ?

  kurşuna hedef olmak, kurşun değecek gibi olmak
 13. 5

  kurşun sıkmak nedir ?

  silâhı ateşlemek, mermi yakmak
 14. 5

  kurşun gibi nedir ?

  çok ağır
 15. 5

  kurşun dökmek nedir ?

  halk inanışına göre erimiş kurşunu, hastanın üstünde, içinde su bulunan bir kaba dökerek ortaya çıkan şekillerin yorumuyla nazar, büyü, hastalık vb. şeyleri önlemek, iyileştirmek
 16. 5

  kurşun dokunmak nedir ?

  mermi isabet etmek
 17. 5

  kurşun atmak nedir ?

  silâhla mermi atmak düşmanlık etmek
 18. 5

  kurşun nedir ?

  Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhlarda kullanılan mermi Kurşundan yapılmış
 19. 5

  kör kurşun nedir ?

  Bir başkasına veya amaçsız atıldığı hâlde bir kimsenin ölmesine veya yaralanmasına sebep olan kurşun, serseri kurşun
 20. 5

  bir kurşun atımı nedir ?

  kurşunun gidebileceği uzaklık
Üst