kursun

 1. 5

  yaralı kuşa kurşun sıkılmaz nedir ?

 2. 5

  şeytan kulağına kurşun nedir ?

 3. 5

  meteliğe kurşun atmak nedir ?

 4. 5

  kurşun rengi nedir ?

 5. 5

  kurşun otu nedir ?

 6. 5

  kurşun kalem nedir ?

 7. 5

  kurşun grisi nedir ?

 8. 5

  kurşun erimi nedir ?

 9. 5

  kurşun yemek nedir ?

 10. 5

  kurşun yağmuruna tutmak nedir ?

 11. 5

  kurşun yağdırmak nedir ?

 12. 5

  kurşun tutmak nedir ?

 13. 5

  kurşun sıkmak nedir ?

 14. 5

  kurşun gibi nedir ?

 15. 5

  kurşun dökmek nedir ?

 16. 5

  kurşun dokunmak nedir ?

 17. 5

  kurşun atmak nedir ?

 18. 5

  kurşun nedir ?

 19. 5

  kör kurşun nedir ?

 20. 5

  bir kurşun atımı nedir ?

Üst