× Merhaba Efelsefe Web Sitesinin Felsefe.net ile hiç bir bağının bulunmadığını söylemek isteriz.

kurcatovyum

  1. 5

    kurçatovyum nedir ?

    Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
Üst