kulagi

 1. 5

  yerin kulağı var nedir ?

  gizli konuşulan bir şeyin umulmadık bir yoldan başkalarınca duyulabileceği anlatılır
 2. 5

  saban kulağı nedir ?

  Sabanın, toprağın altını üstüne getiren bölümü
 3. 5

  kulağı dikilmek nedir ?

  konuşulanları dinlemek için dikkat kesilmek
 4. 5

  kulağı ters taraftan göstermek nedir ?

  kolay yolu varken bir işi daha zor ve uzun yollar kullanarak yapmak
 5. 5

  kulağı kirişte (veya tetikte olmak) nedir ?

  söylenecek sözü, gelecek haberi bekleyerek (beklemek)
 6. 5

  kulağı (bir şeyde) olmak nedir ?

  dikkatini (bir şeye) vermek
 7. 5

  kulağı okşamak nedir ?

  kulağa hoş gelmek
 8. 5

  kulağı kirişte (olmak) nedir ?

  söylenecek sözü, gelecek haberi bekleyerek (beklemekte)
 9. 5

  kulağı duvar olmak nedir ?

  sağır olmak
 10. 5

  kulağı (veya kulaktan) çınlasın nedir ?

  konuşulan yerde bulunmayan, sevilen biri anıldığında söylenir
 11. 5

  kulağı ağır işitmek nedir ?

  kulağı iyi işitmemek
 12. 5

  kulağı tıkalı nedir ?

  Sağır, ağır işiten dinlemek istemeyen, dinlemeyen
 13. 5

  kulağı delik nedir ?

  Olup bitenleri çabuk haber alan
 14. 5

  eşek kulağı kesilmekle küheylân olmaz nedir ?

  aslında niteliksiz olan bir şeye ne yapılsa değişmez
 15. 5

  deniz kulağı nedir ?

  Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
 16. 5

  can kulağı ile dinlemek nedir ?

  büyük bir dikkatle dinlemek
 17. 5

  can kulağı nedir ?

  çok yakın dost, sırdaş
 18. 5

  boynuz kulağı geçmek nedir ?

  bir konuda daha sonra yetişenler yetenek bakımından eskileri geçmek
 19. 5

  baca kulağı nedir ?

  Ocağın iki yanında taştan yapılmış ufak raf
 20. 5

  ağzından çıkanı (veya çıkan sözü) kulağı duymamak (işitmemek) nedir ?

  sözlerini tartmadan söylemek
Üst