Neler yeni

kul

 1. C

  Kan, Ateş ve Kül

  ..
 2. 5

  mangalda kül bırakmamak nedir ?

  yapamayacağı işleri yapabilirmiş gibi söylemek
 3. 5

  kül tablası nedir ?

  Sigara külünün, içine dökülüp biriktirildiği cam veya metal kap
 4. 5

  kül rengi et sineği nedir ?

  Eklem bacaklıların böcekler sınıfından, larvalarını hayvan ölüsü veya et üzerine bırakan bir tür sinek (Sartophaga carnaria)
 5. 5

  kül rengi nedir ?

  Odunun yanmasıyla oluşan, külün akla kara arasındaki rengi, gri Bu renkte olan
 6. 5

  kül çöreği nedir ?

  Külde pişirilen çörek
 7. 5

  kül nedir ?

  Bütün, tüm
 8. 5

  kül yemek (veya yutmak) nedir ?

  kurnazca yapılan bir oyuna düşmek, aldatılmak
 9. 5

  kül ufak olmak nedir ?

  çok küçük parçalara ayrılmak
 10. 5

  kül olmak nedir ?

  bütünüyle yanmak varını yoğunu yitirmek
 11. 5

  kül kesilmek nedir ?

  heyacandan rengi solmak
 12. 5

  kül gibi nedir ?

  (bet beniz için) soluk, renksiz
 13. 5

  kül etmek nedir ?

  yakmak, kavurmak birinin varını yoğunu yok etmek
 14. 5

  kül bağlamak nedir ?

  (ateş için) sönmek gücünü, etkisini yitirmek
 15. 5

  kül nedir ?

  Yanan şeylerden arta kalan toz madde Yanmış bir yapının kalıntısı
 16. 5

  kul yapısı nedir ?

  insan eliyle yapılmış olan
 17. 5

  kul taksimi nedir ?

  Eşit olarak yapılan üleştirme
 18. 5

  kul oğlu nedir ?

  bk. kuloğlu
 19. 5

  kul oğlanı nedir ?

  Vergi toplayan belediye tahsildarı
 20. 5

  kul kâhyası nedir ?

  Yeniçeri Ocağında yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek düzeydeki subay, kul kethüdası
Üst