kudretsizlik

  1. 5

    kudretsizlik nedir ?

    Güçsüz olma durumu, argınlık, takatsizlik