kucagina

 1. 5

  talihin kucağına atılmak nedir ?

  kendi kaderine boyun eğmek
 2. 5

  kucağına oturmak nedir ?

  dizlerinin üstüne oturmak
 3. 5

  kucağına düşmek nedir ?

  düşman, felâket, sefalet gibi kötü şeylerin veya durumların içine düşmek, onlarla karşılaşmak