kubbe

 1. 5

  yarım kubbe nedir ?

  Mimarîde tam kubbe özelliği taşımayan bölüm
 2. 5

  kubbe nedir ?

  Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam Kubbe biçiminde olan
 3. 5

  habbeyi kubbe yapmak nedir ?

  önemsiz bir şeyi abartmak
 4. 5

  gök kubbe nedir ?

  Kubbeye benzemesi bakımından gök