kromozom

  1. 5

    kromozom nedir ?

    Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, bazı yeteneklerin yeni bireylere geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim
  2. 5

    homolog kromozom nedir ?

    Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom