kriz

 1. Mara

  2.4 trilyon liralık borç alarm veriyor

  Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazın 1994 ve 2001'deki ekonomik krizlerden en önemli farkı, reel sektörün borç yükü. Şirketlerin iç ve dış borçlarının milli gelire oranı mayıs ayı itibarıyla yüzde 77.5'e ulaştı. 2017 yılında 3 trilyon 104.9 milyar liralık gayri safi yurtiçi hasıla...
 2. 5

  kriz yönetimi nedir ?

  işletmelerde hatalı üretim, ham madde, kalite düşüklüğü, pazarlama vb. sebeplerle ortaya çıkan sorunlu dönemde iş başına getirilen yöneticilerin davranışı
 3. 5

  kriz yöneticisi nedir ?

  Zorda kalan işletmeye belirli bir sürede yardım ederek sorunu çözen tecrübeli kimse
 4. 5

  kriz geçirmek nedir ?

  bir organda birdenbire fizyolojik değişiklik olmak bunalım içinde bulunmak
 5. 5

  kriz nedir ?

  Bunalım, buhran Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran