kozleme

  1. 5

    közleme nedir ?

    Közlemek işi Köz üzerinde pişirilen yiyecek, özellikte ateşle pişirilen et, külbastı