kotumsemek

  1. 5

    kötümsemek nedir ?

    Bir olayı, bir konuyu vb.yi yalnız olumsuz yönleriyle düşünmek veya ele almak