kosteklenmek

  1. 5

    kösteklenmek nedir ?

    Ayağına köstek vurulmak Ayağına bir engel takılarak düşer gibi olmak veya düşmek (bir iş) Yürümez duruma getirilmek, engellenmek