koseye

 1. 5

  köşeye sinmek nedir ?

  kimsenin görmeyeceği bir yere saklanmak, gizlenmek, sesi çıkmaz olmak
 2. 5

  köşeye oturmak nedir ?

  (kız için) gelin olmak, evlenmek
 3. 5

  köşeye çekilmek nedir ?

  hiçbir işe karışmayarak yaşamak
 4. 5

  köşeye atılmak nedir ?

  önem vermemek, gözden uzakta tutmak, ilgilenmemek
 5. 5

  bir köşeye koymak nedir ?

  saklamak, biriktirmek
 6. 5

  bir köşeye atmak nedir ?

  gerektiğinde kullanılmak için bir yere koymak