kisalmasi

  1. 5

    ünlü kısalması nedir ?

    Aslında uzun olan bir ünlünün zamanla dilde kısalması: Cân > can, hâzır > hazır, beyâz > beyaz
Üst